rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Jäseneksiliittymislomakkeemme on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste (päivitetty EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi 2.4.2019)

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Creatura Think & Do Tank Ry
Y-tunnus: 2982136-3

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Timo Kuusiola
creaturapower@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpito, yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen sekä jäsenmaksujen seuraaminen

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja jäsenmaksutiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään jäseniltä itseltään liittymisen yhteydessä sekä jäsenmaksutietojen osalta jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä ja jäsenen itse ilmoittaessa muuttuneet tiedot (kuten osoitteenmuutokset)

7. Tietojen luovutus
Mitään tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.jäsenmaksuluokka (20/10€)